Úloha food-grade plastové palety v modernom logistickom priemysle

Úloha food-grade plastové palety v modernom logistickom priemysle

Date:Oct 21, 2020

Ako všetci vieme, plastová paleta potravinárskej kvality zohráva veľmi dôležitú úlohu v modernom logistickom priemysle. Takmer v celom logistickom spojení, potravinársky priemysel plastové palety

možno vidieť: Úloha hygienických plastových paliet v logistickom priemysle nie je len v týchto aspektoch, ale aj z dôvodu materiálnych vlastností a veľkosti úsporných ľahkých plastových paliet, ale tiež zaberajú veľmi dôležitú pozíciu v logistickom priemysle.

1

Kombinovaná plastová paleta s hladkou palubou môže v prvom rade znížiť náklady na logistickú prevádzku. Výrobné náklady a fumigácia a karanténne náklady na tradičné drevené krabice sú 1,5-2 krát viac ako u potravín-grade plastovej palety, čo znamená, že náklady na Stredne-Duty potravín triedy plastovej palety. je ekvivalentná ako u drevených krabíc, keď sú otočené 5-6 krát. V budúcnosti možno rovnaké funkcie ako drevené krabice dosiahnuť len s malým doplnkom, ale náklady sú znížené o viac ako 5 krát. S nárastom počtu použití bude zníženie nákladov väčšie.


Aj plastová paleta potravinárskej kvality je vyrobená z polyetylénu po úprave liečby, čím sa eliminujú zdĺhavé postupy fumigácie a karantény. Pokiaľ ide o funkciu, pevná hygienická plastová paleta je v súlade s medzinárodnými prepravných kontajnermi a nákladnými vozidlami ISO so šírkou nakladacej tabuľky 2330 mm. Sú dôležitým nástrojom pre moderné logistické zovšeobecnenie a riadenie, a vysokozdvižné vozíky môžu byť použité pre mechanizované operácie.Dvojica: nie

Ďalšie: Preventívne opatrenia pri používaní skladateľnej plastovej palety

background: url(/Content/File_Img/21472/footbg.jpg) center 0 no-repeat inherit;